Serveis

Les noves i creixents exigències per mantenir els centres de treball segurs, nets i saludables, ens ha obligat els darrers anys a actualitzar els nostres propòsits, per assolir:

Alinear-nos amb l’evolució de les necessitats de higiene dels nostres clients i usuaris.

L’intercanvi d’experiències que produeixen valor per a l’empresa.

El desenvolupament de nous sistemes de gestió i digitalització de la informació recollida en les auditories.

La inversió del superàvit de l’activitat d’explotació en els darrers avenços tecnològics.

L’adaptació continua a les transformacions dels negocis dels seus clients.

Contribuir a la millora de la marca dels clients que han confiat el manteniment de les seves instal·lacions la nostra empresa.

Serveis bàsics

Actualment, Comercial Elmin ofereix una àmplia varietat de serveis de neteja, tant a clients privats com a institucions públiques, aportant-hi plans d’actuacions i periodicitats orientatives, segons les necessitats estratègiques del sector i les característiques individuals dels espais a mantenir.

Tots els serveis tenen la garantia de qualitat que ofereix la Norma ISO 9001, vigent a l’empresa des de l’any 2016 i compleixen amb els requisits de consum sostenible de la Norma ISO 14001.

Vigilància de la salut i seguretat laboral

El protocol fixa els següents requisits:

 • Revisions mèdiques que declarin apte al treballador.
 • Formació i informació de PRL que el capaciti per fer-se responsable de la seva pròpia seguretat.
 • Lliurament d’EPIS específics per a llocs de treball i/o serveis en entorns amb una càrrega bacteriològica alta.

Oficines corporatives

Saber més

Oficines corporatives

Un equip humà que pivota sobre la figura del responsable o encarregat de centre, posa en marxa un protocol flexible de neteja que fixa les actuacions de treball i les seves periodicitats, a partir d’un estudi de les càrregues de treball i de les particularitats físiques de l’edifici.

Aquest protocol de treball es pot anar adaptant a les

transformacions físiques del centre i als nous requeriments tècnics dels clients.

La supervisió externa en fa el seguiment, del pla fixat, per poder garantir el compliment dels indicadors del Nivell de Serveis acordat en contracte i proposar possibles millores que reforci el caràcter preventiu de la proposta.

Instal·lacions esportives

Saber més

Instal·lacions esportives

La complexitat per abordar el manteniment d’una instal.lació esportiva inclou des de:

Un estudi de temps i horaris que no interfereixi en la dinàmica d’ús dels usuaris, a Una proposta dels productes de neteja i desinfectants amb propietats bactericides i fungicides més adients per afrontar amb garanties, Els controls microbiològics en àrees crítiques com platges de piscina i zones amb alta concentració d’humitat i calor talment dutxes i sales de bany (fongs).

La introducció de novetats tecnològiques que millorin l’eficàcia desinfectant del programa de serveis implantat. En el nostre cas, aquesta millora s’ha aconseguit amb la innovadora “màquina d’escuma”, que desinfecta i descalcifica qualsevol superficie existent a les zones d’aigua existents, especialment dutxes i vestidors. Tot es fa, òbviament, sota el control d’un gestor de centre i d’una supervisió externa que auditi regularment els treballs i aporti registres informatius sobre l’evolució del centre.

Aparcaments

Saber més

Aparcaments

Incorpora processos de treball mecanitzats propis de grans superfícies: terres, canonades, papereres.

La nostra empresa ofereix una neteja integral de les zones d’aparcaments d’hotels, hospitals i comunitats de propietaris.

Centres comercials

Saber més

Centres comercials

El plantejament d’un manteniment de neteja d’un centre comercial estàndard comporta:

 • Un dimensionament viable i ajustat a les necessitats del centre de la plantilla contractada.
 • La dotació de la millor maquinària, productes i tècniques adaptades a les grans superfícies comercials.
 • I una organització del treball en torns dirigit per encarregats que canalitzin eficientment les incidències diàries del centre.

Escoles

Saber més

Centres escolars

Des de les aules fins als banys (w.c.) i les zones esportives, el conjunt dels espais que componen un centre educatiu és objecte d’una acurada planificació de neteja i desinfecció.

Aquesta planificació inclou, també, l’organització dels períodes vacacionals i les neteges especials d’estiu.

Fires i esdeveniments esportius

Saber més

Fires i esdeveniments esportius

L’encàrrec de garantir el bon manteniment de fires i esdeveniments esportius sempre suposa un repte organitzatiu de primer ordre. L’organització d´un servei de manteniment de neteja d’una fira o esdeveniment esportiu implica:

 • Preparar torns de treball ajustats a les necessitats de usuaris i instal.lacions.
 • Garantir serveis mínims.
 • Prestar serveis d´emergència

Tots ells són el millor exemple del que una empresa com la nostra pot fer perquè una fira o esdeveniment esdevinguin un èxit.

Neteja i desinfecció

Arran de l’esclat del Covid 19, la perspectiva sobre la neteja i la higienització dels espais considerats habituals:

AMB UN GRAU D’OCUPACIO ALTA,

AMB ZONES COMUNS DE TRÀFIC ALT, i

ELS ELEMENTS DE MOBILIARI AMB UN ALT CONTACTE

han canviat la nostra mirada sobre la importància de la desinfecció diària per garantir un lloc de treball segur, net i saludable.

La nova cultura de la higiene, més ben connectada amb la sensibilitat mediambiental, han forçat al disseny de nous protocols de desinfecció basats en:

L’increment de les freqüències de les actuacions de neteja per garantir un millor sanejament de l’ambient de treball.

La progressiva substitució de químics d’ús general pels desinfectants registrats per l’EPA (Agència de Protecció Ambiental) i utilització generalitzada de hidrogels o tovalloletes desinfectants.

Nebulització

Saber més

Nebulització

La descoberta tècnica amb millors resultats de la darrera dècada, per la seva eficàcia i maniobrabilitat ( la màquina és petita i portàtil -es penja a l’espatlla- ) ha estat l’aparell nebulitzador que COMERCIAL ELMIN ha introduït en els programes de desinfecció d’una part important dels seus clients:

El producte que s’utilitza per al nebulitzador és un desinfectant amb propietats virucides, bactericides i fungicides. Elimina qualsevol rastre de microorganismes patògens.

El diàmetre de les gotes del desinfectant que formen el “núvol” és regulable, tot i que es recomana, preferentment, que sigui de 10 micres.

El seu rendiment estàndard és de 20´ de promig per 1200 m3 de volum d’una sala tancada.

El desinfectant “nebulitzat” es projecta mitjançant un tub flexible cap als objectes

i/o superfícies que hom desitja desinfectar.

La distància òptima d’utilització entre el projector i l’objecte i/o superfície és de 2 a 5 metres.

El tractament és, clarament, innocu per als materials (no és corrosiu ni deixa rastre).

En el temps de 15´ ha desaparegut tot rastre del seu ús.

Desinfecció per escuma

Saber més

Desinfecció per escuma

Un altre dels procediments de desinfecció més utilitzats, especialment per a superfícies (la nebulització explicada anteriorment afectaria, també, als ambients) és el que basa la seva acció en la generació d´escuma. L’equip generador d´escuma utilitza un detergent clorat d’alta concentració que es barreja amb aigua i l’expulsa sobre les superfícies mitjançant una pistola, activada per a aquesta funció. Aquesta pistola dirigida manualment permet arribar a qualsevol lloc que

es vulgui desinfectar, des de racons i escletxes fins a juntes de rajoles, entre d’altres. Un cop projectada l’escuma, es deixa actuar durant 5-10 minuts en les zones afectades i, per acabar, s´esbandeix amb aigua, activant el mode “aigua “de l’equip i utilitzant la mateixa pistola. Aquest mètode permet recollir beneficis col.laterals de la seva aplicació; manté els desaigües nets i sense males olors. És ideal per centres esportius o locals que incorporin dutxes als seus equipaments.

Serveis tècnics

El manteniment a llarg termini del parc immobiliari d’un entorn urbà com els que coneixem actualment exigeix sempre la intervenció d´empreses tant versàtils com la nostra.

Al llarg dels darrers anys, hem invertit tots els nostres esforços a cobrir les necessitats que tenen més impacte en la vida d’un edifici.

Així, quan ens enfrontem a períodes llargs de temps, els materials i espais dels edificis es van degradant. Una intervenció a temps, pot recuperar-los i restaurar-los.

En aquest sentit, Comercial Elmin ofereix un espectre ampli de serveis especials que poden ajudar als nostres clients a allargar la vida útil dels seus edificis:

Vigilància de la salut i seguretat laboral

El protocol fixa els següents requisits:

 • Revisions mèdiques que declarin apte al treballador.
 • Formació i informació de PRL que el capaciti per fer-se responsable de la seva pròpia seguretat.
 • Lliurament d’EPIS específics per a llocs de treball i/o serveis en entorns amb una càrrega bacteriològica alta.

Moqueta i tèxtils

(cadires i tapisseries)

Saber més

Moqueta i tèxtils (cadires i tapisseries)

De fibres naturals, sintètiques o acríliques; amb un sistema de treball en sec o amb màquina d’injecció-extracció, amb productes neutres i/o amb base alcalina.

La nostra empresa adapta sempre el seu coneixement a les particularitats amb les què es troba quan afronta l’encàrrec rebut.

Vidres en alçada i plaques fotovoltaiques

Saber més

Vidres en alçada i plaques fotovoltaiques

L´empresa compta amb professionals acreditats que treballen la neteja de vidres d’especial dificultat i en alçada, amb el suport de mitjans tècnics com la gòndola.

També hem incorporat als serveis possibles, la neteja preventiva de plaques fotovoltaiques d’edificis, tant en sostres com en les seves façanes.

Terres

Saber més

Terres

El tractament de terres és un dels serveis especials amb més demanda que inclou una varietat més gran de propostes, segons el material a tractar:

 • Terres naturals: marbre, terratzo i granet.
 • Terres vinílics
 • Parquets: fusta natural, sintètic o melamina.

I segons l’estat i la tipologia del terra:

 • Encerat (preferentment, per a terres tous)
 • Abrillantat i/o cristal.litzat (es segella els porus del terra i es dóna brillantor)
 • Decapat (es rebaixa el terra abans de l’inici de la seva restauració amb la recristal·lització).
 • Diamantat (s’apliquen de manera coordinada els diferents discos de fibra destinats a recuperar terres malmesos; el procés de treball es completa amb una cristal·lització final)

Tractament antigraffiti

Saber més

Tractament antigraffiti

Oferim serveis d’eliminació de graffitis a tot tipus de superfícies, des de pedres naturals i vidres fins a superfícies metàl·liques.

Serveis auxiliars

Comercial Elmin disposa, també, de serveis auxiliars de subministrament de consumibles:

Sabó nacarat

Paper eixugamans

Paper higiènic domèstic i industrial

Tovalloletes de mans

Bosses de colors per al reciclatge de residus.

Sabó antisèptic

Gel hidroalcohòlic

I pot proporcionar:

Dispensadors de sabó i de paper

Ambientadors: líquids, sòlids o gasosos

Contenidors higiènico-sanitaris (compreseres)

Bactereostàtics (impedeix laproliferació de bacteris)

Ambientadors electrònics programables

Som

especialistes en la neteja i manteniment de tot tipus d’edificis i espais

tant del sector públic com de la iniciativa privada.

Oferim solucions

ajustades a les novetats tecnològiques i preparem

plans de treball

que inclouen actuacions, freqüències i auditories de la feina feta.

© Copyright 2021 Comercial Elmin,S.L. Tots els drets reservats | Web dissenyada per Social Pime | Política de privacitat i condicions d’ús

Vigilància de la salut i seguretat laboral

El protocol fixa els següents requisits:

 • Revisions mèdiques que declarin apte al treballador.
 • Formació i informació de PRL que el capaciti per fer-se responsable de la seva pròpia seguretat.
 • Lliurament d'EPIS específics per a llocs de treball i/o serveis en entorns amb una càrrega bacteriològica alta.

Formació continua

Capacitació professional bàsica

Gammes de productes, nivells de PH, usos de químics i codificació de colors de baietes.

Processos de treball

Criteris bàsics:

neteja de dalt a baix i de dins a fora i fases seqüencials dels rogrames de neteja i explicació de l'especificitat de cadascuna d'elles segons la tipologia de centre.

Tècniques de neteja mecanitzada:

conceptes elementals de mecànica, usos de químics adaptats a màquines i compliment de rendiments de treball estàndard.

Pràctiques mediambientals en el treball

Consum sostenible dels recursos i implantació de pautes de reciclatge de residus integrats en el sistema concebuts i utilitzat pels clients.

Rehabilitació psicoemocional

Atenenent les necessitats de la plantilla contractada, l'empresa organitza regularment sessions a on es donen indicacions bàsiques i consells orientats a reforçar l'autoestima professional i personal i la cohesió grupal.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les cookies. Més informació.

La configuració de les cookies d'aquesta web està definida com a "permet cookies" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca